Go to top
STELLA
chovná sučka

ATLANTIS STELLA HAPPINESS OF GOLD HEART

narodená 17.06.2018

RODOKMEŇ -PEDIGREE

HEALTH

ZDRAVIE

DBK – HD: 0/0 A, DLK – ED: 0/0 0
prcd-PRA: čistá po rodičoch-clear by parents
PRA1: čistá po rodičoch-clear by parents
PRA2: čistá po rodičoch-clear by parents
ICT: postihnutá – affected
Oči: 2019 čisté – eyes clear 2019
vysvetlivka:
DBK – dysplázia bedrové kĺby
DLK – dysplázia lakťové kĺby
ICT – Ichtyóza
(GR-PRA1) (GR-PRA2) (prcd-PRA) – ochorenia očí
WORKING TESTS

SKÚŠKY

OVVR: I. cena 178 bodov, I. price 178 points
JSR – CACT: II. cena 178 bodov, II. price 178 points

OVVR – overenie vlohových vlastností retrieverov – ability test
JSR – jesenné skúšky retrieverov – hunting test

LITTERS

VRHY

TITLES & CHAMPIONSHIPS

TITULY A ŠAMPIÓNÁTY

Maďarský šampión šteniat

Slovenský šampión šteniat

Maďarský šampión mladých – HJCH

Maďarský výstavný šampión – HSCH

Slovenský šampión mladých – JCHSK

Slovenský šampión krásy – CHSK

Maďarský šampión krásy – HCH

Slovenský grand šampión – GrCHSK

Šampión Bosny a Hercegoviny – CHBIH

Čakateľ Medzinárodný šampión krásy